آموزش زبان با Bussu

آموزش زبان با Busuu

ورژن ۱۱.۳.۲.۵۱۶    ||    حجم ۲۰.۶ مگابایت

دانلود اپ آموزش زبان بوسو busuu

اپ زبان « بوسو » Busuu ورژن ۱۱.۳.۲.۵۱۶ برای سیستم عامل اندروید روش جذابی برای آموزش زبان‌ها دارد، این روش مبتنی بر فلش کارت‌های تصویری و یادگیری اینتراکتیو است.

نشر فرشید پرس

آموزش زبان با Busuu

ورژن ۱۱.۶.۵۳۵    ||    حجم ۲۱.۵ مگابایت

دانلود اپلیکیشن آموزش زبان بوسو busuu

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن ۱۱.۶.۵۳۵ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن ۱۳.۰.۰.۴۴    ||    حجم ۱۶.۲ مگابایت

دانلود اپ زبان بوسو busuu

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن ۱۳.۰.۰.۴۴ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن ۱۳.۰.۳.۷۲    ||    حجم ۱۶.۲ مگابایت

دانلود اپلیکیشن آموزش زبان بوسو busuu

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن ۱۳.۰.۳.۷۲ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن ۱۶.۲.۱.۴۲   ||    حجم ۱۹.۳ مگابایت

دانلود اپ آموزش زبان بوسو busuu

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن ۱۶.۲.۱.۴۲ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.