آموزش زبان با Duolingo

آموزش زبان با Duolingo

ورژن ۳.۵۴.۱    ||    حجم ۱۴.۹ مگابایت

دانلود اپ آموزش زبان دولینگو Duolingo

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن ۳.۵۴.۱ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

سایت مانتی ویروس

آموزش زبان با Duolingo

ورژن ۳.۸۶.۱    ||    حجم ۱۱.۸ مگابایت

دانلود اپ آموزش زبان دولینگو Duolingo

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن ۳.۸۶.۱ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

سایت شیرینی فروشی

آموزش زبان با Duolingo

ورژن ۳.۱۰۱.۱

حجم نسخه معمولی ۱۲.۷ مگابایت | حجم نسخه آنلاک ۱۹.۷ مگابایت

آموزش زبان انگلیسی با دولینگو Duolingo

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن ۳.۱۰۱.۱ برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.