آموزش زبان با Rosetta Stone آنلاک شده ورژن 5.10.2

آموزش زبان با Rosetta Stone آنلاک شده ورژن 5.10.2    ||    حجم 94.9 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده Rosetta Stone  ورژن 5.10.2 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 5.7.1

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 5.7.1   ||    حجم 77 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 5.7.1 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone نسخه فول، پرمیوم و آنلاک شده ورژن 5.4.0

آموزش زبان با Rosetta Stone نسخه فول، پرمیوم و آنلاک شده ورژن 5.4.0    ||    حجم 78 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 5.4.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 5.0.0

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 5.0.0    ||    حجم 68.6 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 5.0.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.5.2

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.5.2    ||    حجم 68.4 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 4.5.2 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.5.1

آموزش زبان با Rosetta Stone  ورژن 4.5.1    ||    حجم 68.5 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 4.5.1 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا استون ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.4.0

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.4.0    ||    حجم 68.5 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone  ورژن 4.4.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا استون ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.1.2

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.1.2    ||    حجم 69.8 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone  ورژن 4.1.2 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا ... ادامه

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.1.0

آموزش زبان با Rosetta Stone ورژن 4.1.0    ||    حجم 69.9 مگابایت اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone  ورژن 4.1.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است. از آنجا که یادگیری کودکان عمیق و بدون فراموشی است و کودکان قادرند مرحله به مرحله پیشرفت کنند و این پیشرفت قابل سنجش است، « رزتا ... ادامه
error: همه کپی رایت برای اپ زبان محفوظ است.